மூடு

அனைத்து NHM திட்டங்களுக்கான மாவட்ட தர ஆலோசகர், பல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் மற்றும் பல் உதவியாளர் பதவிக்கான விண்ணப்பம் முற்றிலும் ஒப்பந்தம்/தற்காலிக அடிப்படையில்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 06/11/2023
ஆட்சேர்ப்பு DDHS – 2023
துறை பெயர் அறிவிப்பு விவரங்கள் விண்ணப்ப விவரங்கள்
சுகாதார சேவை துணை இயக்குனர் பார்வை பார்வை