மூடு

ஏரியூர் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்திற்கு புதிய கட்டிட கட்டுமானப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/07/2021
District Collector started the Eriyur Block New BDO Office Building Bhoomi Pooja

ஏரியூர் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்திற்கு புதிய கட்டிட கட்டுமானப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்.,மேலும் பல..(PDF 23KB)