மூடு

குடிமராமத்து திட்ட பணிகள் நடைபெற்று வருவதை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் நேரில் சென்று பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 19/07/2019

செய்தி வெளியீட்டு எண் :49/ஜூலை – குடிமராமத்து திட்ட பணிகள் நடைபெற்று வருவதை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் நேரில் சென்று பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.,மேலும் பல..(PDF 41Kb)