மூடு

தருமபுரி மாவட்டத்தில் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் 2021-2022-ஆம் ஆண்டு ராபி பருவ தோட்டக்கலைப் பயிர்களுக்கு உடன் காப்பீடு செய்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 14/02/2022

rabi season horticulture crops