மூடு

தருமபுரி முதல் நாயக்கன்கொட்டாய் வரை 2 வழிச்சாலையை 4 வழிச்சாலையாக மாற்றி சாலை அமைக்கும் பணியை மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் பூமிபூஜை செய்து தொடங்கி வைத்தார்.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 22/07/2019
Honarable Higher Education Minister Road Bhoomi Pooja

செய்தி வெளியீட்டு எண் :57/ஜூலை-தருமபுரி முதல் நாயக்கன்கொட்டாய் வரை 2 வழிச்சாலையை 4 வழிச்சாலையாக மாற்றி சாலை அமைக்கும் பணியை மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் பூமிபூஜை செய்து தொடங்கி வைத்தார்.,மேலும் பல..(PDF 28Kb)