மூடு

தர்மபுரி மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் கூட்டம் மற்றும் ஆய்வு.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 27/06/2019
Monitoring Officer Meeting and Inspection.

செய்தி வெளியீட்டு எண் :59/ஜூன் – தர்மபுரி மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர்(தமிழக அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை செயலாளர்) கூட்டம் மற்றும் ஆய்வு.மேலும் பல..(PDF 51Kb)