மூடு

பல்வேறு அரசுத்துறையில் பணிக்காலத்தில் உயிர்நீத்தவர்களின் வாரிசுகளுக்கு கருணை அடிப்படையில் கிராம உதவியாளர் பணியிடத்திற்கு பணி நியனம ஆணையை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் வழங்கினார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/08/2021