மூடு

பாலக்கோடு வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் 1430 ஆம் பசலி ஆண்டுக்கான வருவாய் தீர்வாயம் (ஜமாபந்தி) மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் தலைமையில் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 18/06/2021

பாலக்கோடு வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் 1430 ஆம் பசலி ஆண்டுக்கான வருவாய் தீர்வாயம் (ஜமாபந்தி) மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் தலைமையில் நடைபெற்றது.,மேலும் பல..(PDF 43KB)