மூடு

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தருமபுரி அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் புதியதாக கட்டப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த பேறுகால அவசர சிகிச்சை மற்றும் சிசு தீவிர சிகிச்சை பராமரிப்பு மைய கட்டிடம் மற்றும் பல்வேறு முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளை திறந்து வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 30/09/2021

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தருமபுரி அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் புதியதாக கட்டப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த பேறுகால அவசர சிகிச்சை மற்றும் சிசு தீவிர சிகிச்சை பராமரிப்பு மைய கட்டிடம் மற்றும் பல்வேறு முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளை திறந்து வைத்தார்.,மேலும் பல..(PDF 393KB)