மூடு

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தருமபுரி மாவட்டம் அன்னசாகரத்தில் புதிய நகர்ப்புற சுகாதாரம் மற்றும் ஆரோக்கிய மையத்தை திறந்து வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 07/06/2023

1

2