மூடு

மாண்புமிகு வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்களின் தருமபுரி மாவட்ட வளர்ச்சி குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 30/12/2021
Hon'ble Minister of Agriculture and Farmers Welfare held a consultative meeting on the development of Dharmapuri district

மாண்புமிகு வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்களின் தருமபுரி மாவட்ட வளர்ச்சி குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம்..மேலும் பல..(PDF 47KB)