மூடு

மாவட்டம் முழுவதும் நடைபெற்ற கோவிட் 19 தடுப்பூசி செலுத்தும் முகாமினை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 27/09/2021

மாவட்டம் முழுவதும் நடைபெற்ற கோவிட் 19 தடுப்பூசி செலுத்தும் முகாமினை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்..மேலும் பல..(PDF 50KB)