மூடு

கிசான் கிரெடிட் கார்டு (உழவர் கடன் அட்டை) திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற விவசாயிகளுக்கு ஓர் அறிய வாய்ப்பு

கிசான் கிரெடிட் கார்டு (உழவர் கடன் அட்டை) திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற விவசாயிகளுக்கு ஓர் அறிய வாய்ப்பு
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
கிசான் கிரெடிட் கார்டு (உழவர் கடன் அட்டை) திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற விவசாயிகளுக்கு ஓர் அறிய வாய்ப்பு

கிசான் கிரெடிட் கார்டு (உழவர் கடன் அட்டை) திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற விவசாயிகளுக்கு ஓர் அறிய வாய்ப்பு.

10/02/2020 24/02/2020 பார்க்க (22 KB)