மூடு

குழந்தைகள் நலக் குழுக்களில் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களை நியமிக்க தகுதியான தகுதிகளைக் கொண்ட நபர்களிடமிருந்து சமூக பாதுகாப்புத் துறையால் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

குழந்தைகள் நலக் குழுக்களில் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களை நியமிக்க தகுதியான தகுதிகளைக் கொண்ட நபர்களிடமிருந்து சமூக பாதுகாப்புத் துறையால் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
குழந்தைகள் நலக் குழுக்களில் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களை நியமிக்க தகுதியான தகுதிகளைக் கொண்ட நபர்களிடமிருந்து சமூக பாதுகாப்புத் துறையால் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

குழந்தைகள் நலக் குழுக்களில் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களை நியமிக்க தகுதியான தகுதிகளைக் கொண்ட நபர்களிடமிருந்து சமூக பாதுகாப்புத் துறையால் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

23/07/2021 10/08/2021 பார்க்க (685 KB) Application Form (2 MB)