மூடு

சுற்றுச்சூழல் காப்பதற்கான மாவட்ட திட்டக்குழு

சுற்றுச்சூழல் காப்பதற்கான மாவட்ட திட்டக்குழு
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
சுற்றுச்சூழல் காப்பதற்கான மாவட்ட திட்டக்குழு

15/07/2019 தேதியிட்ட என்.ஜி.டி. நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு இணங்க, மாவட்ட ஆட்சியர் தர்மபுரி, சுற்றுச்சூழல் காப்பதற்கான மாவட்ட திட்டக்குழுவை அமைத்துள்ளார்.

04/09/2019 31/08/2020 பார்க்க (654 KB)