மூடு

தனியார் வேலை வாய்ப்பு முகாம்.

தனியார் வேலை வாய்ப்பு முகாம்.
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
தனியார் வேலை வாய்ப்பு முகாம்.

தனியார்துறை நிறுவனங்களும், பதிவுதாரர்களும் நேரடியாக சந்திக்கும் தனியார் வேலை வாய்ப்பு முகாம் வருகின்ற 21/06/2019 அன்று தர்மபுரி மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் நடைபெற உள்ளது.

17/06/2019 21/06/2019 பார்க்க (26 KB)