மூடு

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் கிருஷ்ணகிரி முதல் பாம்பார், வாணியாறு மற்றும் மேட்டூர் நொய்யல் துணைப் படுகைக்கு நெல், மக்காச்சோளம், ராகி மற்றும் சாமை விதைகளை கொள்முதல் செய்தலுக்க்கான ஒப்பந்த அறிவிப்பு

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் கிருஷ்ணகிரி முதல் பாம்பார், வாணியாறு மற்றும் மேட்டூர் நொய்யல் துணைப் படுகைக்கு நெல், மக்காச்சோளம், ராகி மற்றும் சாமை விதைகளை கொள்முதல் செய்தலுக்க்கான ஒப்பந்த அறிவிப்பு
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
தர்மபுரி மாவட்டத்தில் கிருஷ்ணகிரி முதல் பாம்பார், வாணியாறு மற்றும் மேட்டூர் நொய்யல் துணைப் படுகைக்கு நெல், மக்காச்சோளம், ராகி மற்றும் சாமை விதைகளை கொள்முதல் செய்தலுக்க்கான ஒப்பந்த அறிவிப்பு

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் கிருஷ்ணகிரி முதல் பாம்பார், வாணியாறு மற்றும் மேட்டூர் நொய்யல் துணைப் படுகைக்கு நெல், மக்காச்சோளம், ராகி மற்றும் சாமை விதைகளை கொள்முதல் செய்தலுக்க்கான ஒப்பந்த அறிவிப்பு.

29/08/2020 11/09/2020 பார்க்க (8 MB)