மூடு

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் கிருஷ்ணகிரி முதல் பாம்பார், வாணியாறு மற்றும் மேட்டூர் நொய்யல் துணைப்படுகைக்கு Mn- கலவைகள் மற்றும் உயிர் உரங்கள் கொள்முதல் செய்தலுக்க்கான ஒப்பந்த அறிவிப்பு.

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் கிருஷ்ணகிரி முதல் பாம்பார், வாணியாறு மற்றும் மேட்டூர் நொய்யல் துணைப்படுகைக்கு Mn- கலவைகள் மற்றும் உயிர் உரங்கள் கொள்முதல் செய்தலுக்க்கான ஒப்பந்த அறிவிப்பு.
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
தர்மபுரி மாவட்டத்தில் கிருஷ்ணகிரி முதல் பாம்பார், வாணியாறு மற்றும் மேட்டூர் நொய்யல் துணைப்படுகைக்கு Mn- கலவைகள் மற்றும் உயிர் உரங்கள் கொள்முதல் செய்தலுக்க்கான ஒப்பந்த அறிவிப்பு.

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் கிருஷ்ணகிரி முதல் பாம்பார், வாணியாறு மற்றும் மேட்டூர் நொய்யல் துணைப்படுகைக்கு Mn- கலவைகள் மற்றும் உயிர் உரங்கள் கொள்முதல் செய்தலுக்க்கான ஒப்பந்த அறிவிப்பு.

28/08/2020 11/09/2020 பார்க்க (4 MB)