மூடு

மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தொகுதி – 7 (பி) மற்றும் தொகுதி – 8 க்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட உள்ளது

மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தொகுதி – 7 (பி) மற்றும் தொகுதி – 8 க்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட உள்ளது
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தொகுதி – 7 (பி) மற்றும் தொகுதி – 8 க்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட உள்ளது

மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தொகுதி – 7 (பி) மற்றும் தொகுதி – 8 க்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட உள்ளது.

06/01/2019 28/02/2019 பார்க்க (21 KB)