மூடு

மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தின் சார்பில் தனியார்துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் ஜூலை 6 ஆம் தேதி அரசு கலைக்கல்லூரி, தருமபுரியில் நடைபெற உள்ளது.

மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தின் சார்பில் தனியார்துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் ஜூலை 6 ஆம் தேதி அரசு கலைக்கல்லூரி, தருமபுரியில் நடைபெற உள்ளது.
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தின் சார்பில் தனியார்துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் ஜூலை 6 ஆம் தேதி அரசு கலைக்கல்லூரி, தருமபுரியில் நடைபெற உள்ளது.

மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தின் சார்பில் தனியார்துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் ஜூலை 6 ஆம் தேதி அரசு கலைக்கல்லூரி, தருமபுரியில் நடைபெற உள்ளது.

01/07/2019 06/07/2019 பார்க்க (22 KB)