மூடு

விவசாய நிலங்களுக்கு சூரியசக்தியால் இயங்கும் சூரிய ஒளி மின் வேலியினை மானியத்துடன் அமைத்திட அறிவித்தல்

விவசாய நிலங்களுக்கு சூரியசக்தியால் இயங்கும் சூரிய ஒளி மின் வேலியினை மானியத்துடன் அமைத்திட அறிவித்தல்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
விவசாய நிலங்களுக்கு சூரியசக்தியால் இயங்கும் சூரிய ஒளி மின் வேலியினை மானியத்துடன் அமைத்திட அறிவித்தல்

விவசாய நிலங்களுக்கு சூரியசக்தியால் இயங்கும் சூரிய ஒளி மின் வேலியினை மானியத்துடன் அமைத்திட அறிவித்தல்.

19/05/2020 31/10/2020 பார்க்க (192 KB)