ஆவணங்கள்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
புள்ளிவிவர கையேடு – 2016-17 31/03/2018 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)
மாவட்ட பேரிடர் மேலாண்மை முகமை – சிற்றேடு 31/03/2018 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)
அரசு ஆணை – கிராம நிர்வாக அலுவர் தலைமையிடத்தில் தங்குதல் 01/04/2018 பதிவிறக்கங்கள்(881 KB)
தொலைபேசி அடைவு 06/04/2018 பதிவிறக்கங்கள்(709 KB)
தொலைபேசி அடைவு 2018-2019 25/07/2018 பதிவிறக்கங்கள்(726 KB)
பொது தேர்தல் – 2014 செலவு அறிக்கை – திரு. ஆர்.அன்புமணி ராமதாஸ் 26/11/2015 பதிவிறக்கங்கள்(4 MB)
பொது தேர்தல் – 2014 – இணைப்பு 21 – திரு. ஆர்.அன்புமணி ராமதாஸ் 20/06/2014 பதிவிறக்கங்கள்(4 MB)
புள்ளி விவர கையேடு : 2017 – 2018 30/01/2019 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)
மாவட்ட கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – புவியியல் மற்றும் சுரங்கதுறை 19/03/2019 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – கிரானைட் கற்கள் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 04/06/2019 பதிவிறக்கங்கள்(5 MB)