மூடு

ஆவணங்கள்

Filter Document category wise

வடிகட்டி

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் -பொது தகவல் அதிகாரி தொலைபேசி எண்கள் 10/05/2022 பார்க்க (536 KB)
புள்ளி விவர அறிக்கை புத்தகம் : 2020 – 2021 18/04/2022 பார்க்க (4 MB)
புள்ளி விவர அறிக்கை புத்தகம் : 2019-2020 29/03/2021 பார்க்க (4 MB)
அதிகாரிகள் தொலைபேசி அடைவு 2020-2021 19/08/2021 பார்க்க (7 MB)
விளையாட்டு மற்றும் பொழுதுபோக்கு மையம் பயன்பாடு 20/09/2019 பார்க்க (2 MB)
பாரத பிரதம மந்திரி கிஸான் சம்மன் திட்டம் – வெளியூரில் வசிக்கும் விவசாயிகளின் விவரம் 06/08/2019 பார்க்க (341 KB)
கிராம நிர்வாக அலுவர் பொறுப்பு கிராமத்தில் தங்குதல் – அரசு ஆணை மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியரின் சுற்றறிக்கை 05/08/2019 பார்க்க (1 MB)
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – உடைகற்கள் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 03/06/2019 பார்க்க (4 MB)
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – குவார்ட்சைட், ஃபெல்ஸ்பார் கனிமம் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 03/06/2019 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – கிரானைட் கற்கள் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 04/06/2019 பார்க்க (5 MB)