மூடு
( 24 X 7 ) கட்டணம் இல்லா தொலைபேசி எண் : 1077 / 8903891077 / 1800 425 7016

new gif கோவிட்-19 இ-வாகன அனுமதி சீட்டு பெற இங்கே சொடுக்கவும்

மாவட்ட விவரங்கள்

பொது
  • மாவட்டம்   :  தர்மபுரி
  • தலையகம்  :  தர்மபுரி
  • மாநிலம்      :  தமிழ்நாடு
  • பரப்பளவு : : 4497.77 ச.கி.மீ
மக்கள் தொகை
  • மொத்தம்   : 15,06,843
  • ஆண்கள்   : 7,74,303
  • பெண்கள்   : 7,32,540
  • நகர்ப்புற மக்கள் : 2,60,912
  • கிராமப்புற மக்கள்: 12,45,931
  • பாலின விகிதம் : 946/1000