மூடு

பதவியும் பெயரும்

பிரிவு வாரியாக முக்கிய அதிகாரிகளை தேடுக

வடிகட்டி

மாவட்ட நிர்வாகம்

சுருக்கக்குறிப்பு படம் பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி தொலைநகல் முகவரி
SPKaathika திருமதி. S.P. கார்த்திகா இ.ஆ.பமாவட்ட ஆட்சி தலைவர்collrdpi[at]nic[dot]in04342-23050004342-232800மாவட்ட ஆட்சியரகம், தர்மபுரி - 636 705
Pravesh Kumar, I.P.S. திரு. பிரவேஷ் குமார், இ.கா.பமாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்spdharmapuri[at]gmail[dot]com04342-23000004342-230872மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் தர்மபுரி - 636705