ஊடக வெளியீடுகள்

Thagadur Book Festival

தகடூர் புத்தக திருவிழா மற்றும் தர்மபுரி வாசிக்கிறது நிகழ்ச்சி-(15/07/2019).

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/07/2019

செய்தி வெளியீட்டு எண் :37/ஜூலை – தகடூர் புத்தக திருவிழா மற்றும் தர்மபுரி வாசிக்கிறது நிகழ்ச்சி-(15/07/2019).,மேலும் பல..(PDF 35Kb)

மேலும் பல
Grievance day for Pensioners.

ஓய்வூதியர் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்.

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/07/2019

செய்தி வெளியீட்டு எண் :31/ஜூலை – ஓய்வூதியர் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்.,மேலும் பல..(PDF 30Kb)

மேலும் பல
Monday GDP 08/07/2019

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 10/07/2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/07/2019

செய்தி வெளியீட்டு எண்:23/ஜூலை – மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்-10/07/2019.,மேலும் பல..(PDF 25Kb)

மேலும் பல
Govt Free Laptop Distribution News.

மாண்புமிகு உயர் கல்வித்துறை அமைச்ச்சர் அவர்கள் பள்ளி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு விலையில்லா மடிக்கணினிகளை வழங்கினார்.

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/07/2019

செய்தி வெளியீட்டு எண் :19/ஜூலை – மாண்புமிகு உயர் கல்வித்துறை அமைச்ச்சர் அவர்கள் பள்ளி மாணவ,மாணவியர்களுக்கு விலையில்லா மடிக்கணினிகளை வழங்கினார்.,மேலும் பல..(PDF 35Kb)

மேலும் பல

குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் தினம் : (27/06/2019)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/07/2019

செய்தி வெளியீட்டு எண் : 61/ஜூன் – குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் தினம்.,மேலும் பல..(PDF 54Kb)

மேலும் பல
Monitoring Officer Meeting and Inspection.

தர்மபுரி மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் கூட்டம் மற்றும் ஆய்வு.

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/06/2019

செய்தி வெளியீட்டு எண் :59/ஜூன் – தர்மபுரி மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர்(தமிழக அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை செயலாளர்) கூட்டம் மற்றும் ஆய்வு.மேலும் பல..(PDF 51Kb)

மேலும் பல
அம்மா இருசக்கர வாகனத்திட்டம்

அம்மா இருசக்கர வாகனத்திட்டம் அறிவிப்பு.

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/06/2019

செய்தி வெளியீட்டு எண் :48/ஜூன் : அம்மா இருசக்கர வாகனத்திட்டம் அறிவிப்பு.,மேலும் பல.,(PDF 37Kb)

மேலும் பல
ICDS - Anti Child Labour Day

குழந்தை தொழிலாளர் முறை எதிர்ப்பு தினம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/06/2019

செய்தி வெளியீட்டு எண் :26/ஜூன் – குழந்தை தொழிலாளர் முறை எதிர்ப்பு தினம்.,மேலும் பல..(PDF 38KB)

மேலும் பல
Monday GDP

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – (10/06/2019)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/06/2019

செய்தி வெளியீட்டு எண்:23/ஜூன் – மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்.,(10/06/2019)மேலும் பல..(PDF 24KB)

மேலும் பல