மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டி:
District Election Officer Conducted a Meeting with Election Representatives to follow MCC Violation On Election Period

தேர்தல் காலத்தில் தேர்தல் நன்னடத்தை விதிமீறலைப் பின்பற்றுவதற்காக மாவட்ட தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அவர்கள் தேர்தல் பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனைக்கூட்டம் நடத்தினார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/03/2021

தேர்தல் காலத்தில் தேர்தல் நன்னடத்தை விதிமீறலைப் பின்பற்றுவதற்காக மாவட்ட தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அவர்கள் தேர்தல் பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனைக்கூட்டம் நடத்தினார்..மேலும் பல..(PDF 30KB)

மேலும் பல