மூடு

ஆவணங்கள்

Filter Document category wise

வடிகட்டி

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
கிராம நிர்வாக அலுவர் பொறுப்பு கிராமத்தில் தங்குதல் – அரசு ஆணை மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியரின் சுற்றறிக்கை 05/08/2019 பார்க்க (1 MB)
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – உடைகற்கள் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 03/06/2019 பார்க்க (4 MB)
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – குவார்ட்சைட், ஃபெல்ஸ்பார் கனிமம் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 03/06/2019 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – கிரானைட் கற்கள் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 04/06/2019 பார்க்க (5 MB)
மாவட்ட கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – புவியியல் மற்றும் சுரங்கதுறை 19/03/2019 பார்க்க (2 MB)
தொலைபேசி அடைவு 2018-2019 25/07/2018 பார்க்க (726 KB)