மூடு

இடைத் தேர்தல்

வேட்பாளர்களின் செலவு அறிக்கை – 60.பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பாராளுமன்ற தொகுதி – 2019
வரிசை எண் வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் அறிக்கை – 1 அறிக்கை – 2 அறிக்கை – 3 அறிக்கை – 22/06/2019
1 கோவிந்தசாமி.ஆ அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் பார்வையிட( PDF 6.49 MB) பார்வையிட( PDF 3.00 MB) பார்வையிட( PDF 2.00 MB) பார்வையிட ( PDF 5 MB)
2 மணி.ஆ திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பார்வையிட( PDF 4.91 MB) பார்வையிட( PDF 6.00 MB) பார்வையிட( PDF 3.00 MB) பார்வையிட ( PDF 6 MB)
3 சதீஸ்.சே நாம் தமிழர் கட்சி பார்வையிட( PDF 1.21 MB) பார்வையிட ( PDF 536 KB) பார்வையிட ( PDF 2.00 MB) பார்வையிட ( PDF 6 MB)
4 நல்லதம்பி.மா மக்கள் நீதி மய்யம் பார்வையிட( PDF 2.4 MB) பார்வையிட ( PDF 1.0 MB) பார்வையிட ( PDF 1.0 MB) பார்வையிட ( PDF 4 MB)
5 கோவிந்தசாமி.அ சுயேச்சை பார்வையிட( PDF 946 KB) பார்வையிட ( PDF 257 KB) பார்வையிட( PDF 1 MB ) பார்வையிட ( PDF 6 MB)
6 கோவிந்தசாமி.சு சுயேச்சை பார்வையிட( PDF 592 KB) பார்வையிட ( PDF 279 KB) பார்வையிட( PDF 1.00 MB) பார்வையிட ( PDF 5 MB)
7 மணி.ப சுயேச்சை பார்வையிட( PDF 1.15 MB) பார்வையிட ( PDF 290 KB) பார்வையிட ( PDF 2.00 MB) பார்வையிட ( PDF 4 MB)
8 முருகன்.சி சுயேச்சை பார்வையிட( PDF 560 KB) பார்வையிட ( PDF 258 KB) பார்வையிட( PDF 1.00 MB) பார்வையிட ( PDF 5 MB)
9 ராஜேந்திரன்.டி.கே சுயேச்சை பார்வையிட( PDF 3.49 MB) பார்வையிட ( PDF 2.0 MB) பார்வையிட ( PDF 4.0 MB) பார்வையிட ( PDF 5 MB)
10 ராஜேந்திரன்.சி சுயேச்சை பார்வையிட( PDF 859 KB) பார்வையிட ( PDF 291 KB) பார்வையிட( PDF 3.0 MB) பார்வையிட ( PDF 5 MB)
11 ராஜ்குமார்.வி சுயேச்சை பார்வையிட( PDF 593 KB) பார்வையிட ( PDF 1 MB) பார்வையிட ( PDF 2.0 MB) பார்வையிட ( PDF 5 MB)
வேட்பாளர்களின் செலவு அறிக்கை – 61.அரூர் பாராளுமன்ற தொகுதி – 2019
வரிசை எண் வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் அறிக்கை – 1 அறிக்கை – 2 அறிக்கை – 3 அறிக்கை – 22/06/2019
1 கிருஷ்ணகுமார்.செ திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பார்வையிட( PDF 2.65 MB) பார்வையிட( PDF 2.00 MB) பார்வையிட (PDF 2.0 MB) பார்வையிட( PDF 5 MB)
2 சம்பத்குமார்.வே அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் பார்வையிட( PDF 2.80 MB) பார்வையிட ( PDF 2.00 MB) பார்வையிட(PDF 5.0 MB) பார்வையிட ( PDF 5 MB)
3 திலீப்.பெ நாம் தமிழர் கட்சி பார்வையிட( PDF 1.98 MB) பார்வையிட ( PDF 1.00 MB) பார்வையிட (PDF 1.0 MB) பார்வையிட( PDF 6 MB)
4 அன்புதீபன்.தீ சுயேச்சை பார்வையிட( PDF 1.23 MB) பார்வையிட ( PDF 1.00 MB) பார்வையிட( PDF 6.0 MB) பார்வையிட ( PDF 5 MB)
5 சரத்குமார்.மா சுயேச்சை பார்வையிட( PDF 555 KB) பார்வையிட( PDF 890 KB) பார்வையிட( PDF 2.0 MB) பார்வையிட ( PDF 6 MB)
6 பார்த்திபன்.பூ சுயேச்சை பார்வையிட( PDF 1.57 MB) பார்வையிட ( PDF 673 KB) பார்வையிட ( PDF 3.0 MB) பார்வையிட ( PDF 5 MB)
7 முருகன்.ஆர் சுயேச்சை பார்வையிட( PDF 2.26 MB) பார்வையிட( PDF 3.00 MB) பார்வையிட( PDF 5.0 MB) பார்வையிட ( PDF 5 MB)
8 முருகன்.பெ சுயேச்சை பார்வையிட( PDF 1.0 MB) பார்வையிட( PDF 470 KB) பார்வையிட ( PDF 2.0 MB) பார்வையிட ( PDF 4 MB)
9 வைகுந்தன்.பெ சுயேச்சை பார்வையிட( PDF 914 KB) பார்வையிட( PDF 1 MB) பார்வையிட( PDF 3.0 MB) பார்வையிட ( PDF 5 MB)