மூடு

தொடர்புகளின் தொகுப்பு

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டி

மாவட்ட நிர்வாகம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் அலைபேசி எண் தொலைபேசி எண் தொலைநகல் எண் முகவரி
மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் collrdpi[at]nic[dot]in 9444161000 230500 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் தர்மபுரி - 636 705
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் drodpi[at]nic[dot]in 9445000908 230896 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் தர்மபுரி - 636 705
மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) pagdpi[dot]tn[at]nic[dot]in 9445008135 230886 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் தர்மபுரி - 636 705
தனி உதவியாளர். (கணக்கு) தனி உதவியாளர். (கணக்கு) subramanian1881[at]gmail[dot]com 9600549656 230215 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் தர்மபுரி - 636 705
மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் iprodpi[at]gmail[dot]com - 230052 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் தர்மபுரி - 636 705
இணை இயக்குனர் ( விவசாயம்) இணை இயக்குனர் ( விவசாயம்) dpiagri[at]yahool[dot]co[dot]in 9443552789 230563 இணை இயக்குனர் ( விவசாயம்) மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் தர்மபுரி - 636 705
தனி உதவியாளர் (பஞ்சாயத்து வளர்ச்சி) தனி உதவியாளர் (பஞ்சாயத்து வளர்ச்சி) papddharmapuri[at]yahoo[dot]com 7402606939 230001 230873 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் தர்மபுரி - 636 705
தனி உதவியாளர் (சிறு சேமிப்பு) தனி உதவியாளர் (சிறு சேமிப்பு) 9751295561 230091 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் தர்மபுரி - 636 705
தனி உதவியாளர் ( மதிய உணவு ) தனி உதவியாளர் ( மதிய உணவு ) panmpdharmapuri[at]yahoo[dot]co[dot]in 7402606940 230154 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் தர்மபுரி - 636 705
தனி உதவியாளர் ( விவசாயம்) தனி உதவியாளர் ( விவசாயம்) 9443663508 231700 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் தர்மபுரி - 636 705
காவல் துறை
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் அலைபேசி எண் தொலைபேசி எண் தொலைநகல் எண் முகவரி
காவல் துறை கண்காணிப்பாளர் காவல் துறை கண்காணிப்பாளர் sp[dot]dpi[at]tncctns[dot]gov[dot]in 9498111127 04342-230000 காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம், தர்மபுரி - 636 705
உதவி காவல் துறை கண்காணிப்பாளர் -தர்மபுரி உதவி காவல் துறை கண்காணிப்பாளர்-தர்மபுரி 9498196555 04342-230759 காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் தர்மபுரி - 636 705
உதவி காவல் துறை கண்காணிப்பாளர் (குற்றம் ) உதவி காவல் துறை கண்காணிப்பாளர் (குற்றம் ) 9498102761 04342-230872 காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் தர்மபுரி - 636 705
காவல் துறை துணை கண்காணிப்பாளர் காவல் துறை துணை கண்காணிப்பாளர். 9498110737 04342-232871 காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் தர்மபுரி - 636 705
காவல் துறை துணை கண்காணிப்பாளர் (தடுப்பு அமலாக்க பிரிவு), தர்மபுரி காவல் துறை துணை கண்காணிப்பாளர் , தர்மபுரி 9498196555 04342-230759 காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் தர்மபுரி - 636 705
காவல் துறை துணை கண்காணிப்பாளர்-தர்மபுரி காவல் துறை துணை கண்காணிப்பாளர்-தர்மபுரி dsp[dot]dharmapuri[at]tncctns[dot]gov[dot]in 9498169369 04342-264999 காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் தர்மபுரி - 636 705
காவல் துறை துணை கண்காணிப்பாளர்-பென்னாகரம் காவல் துறை துணை கண்காணிப்பாளர்-பென்னாகரம் dsp[dot]pennagaram[at]tncctns[dot]gov[dot]in 9445444005 04342-255771 பென்னாகரம்
காவல் துறை துணைகண்காணிப்பாளர் – அரூர் காவல் துறை துணைகண்காணிப்பாளர் - அரூர் dsp[dot]harur[at]tncctns[dot]gov[dot]in 9443470572 04346-223344 அரூர்
வருவாய் துறை
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் அலைபேசி எண் தொலைபேசி எண் தொலைநகல் எண் முகவரி
வட்டாச்சியர்-நல்லம்பள்ளி வட்டாச்சியர்-நல்லம்பள்ளி nlptaluk[at]gmail[dot]com - 04342-244456 சேலம் மெயின் ரோடு, நல்லம்பள்ளி-636807
வட்டாட்சியர்-காரிமங்கலம் வட்டாட்சியர்-காரிமங்கலம் tlkkmgm[at]gmail[dot]com - 04348-242411 புதிய தாலுகா வட்டாச்சியர் அலுவலகம்-காரிமங்கலம் - 635111
வருவாய் மேம்பாட்டு அலுவலர் – தர்மபுரி கோட்டாட்சியர் - தர்மபுரி rdodpi[dot]tn[at]nic[dot]in 9445000428 260038 காந்தி நகர் தர்மபுரி -636701
வருவாய் மேம்பாட்டு அலுவலர்- அரூர் கோட்டாட்சியர் - அரூர் rdo_harur[at]yahoo[dot]com 9486348684 04346-221400 சேலம் பைபாஸ் பெரியார் நகர் அரூர்
வட்டாட்சியர்-தர்மபுரி வட்டாட்சியர்-தர்மபுரி tlkdpi[dot]tn[at]nic[dot]in 9445000533 04342-260927 தர்மபுரி
வட்டாட்சியர்-பென்னாகரம் வட்டாட்சியர்-பென்னாகரம் tlkpennagaram[dot]tn[at]nic[dot]in 9445000536 04342-255636 நாகமரை - பென்னாகரம் சாலை பென்னாகரம் - 636810
வட்டாட்சியர்-அரூர் வட்டாட்சியர்-அரூர் tlkharur[dot]tn[at]nic[dot]in 9445000534 04346-222023 மாநில நெடுஞ்சாலை எண் 18 அரூர் -636903
வட்டாட்சியர்-பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வட்டாட்சியர்-பாப்பிரெட்டிப்பட்டி tlkprpatty[dot]n[at]nic[dot]in 9445000535 04346-246544 5வது டி வி கே நகர் சாலை, அண்ணா நகர், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி - 636905
வட்டாட்சியர்-பாலக்கோடு வட்டாட்சியர்-பாலக்கோடு tlkpalacode[dot]tn[at]nic[dot]in 9445000537 04348-222045 காரகதஹள்ளி பாலக்கோடு -636808