மூடு

தொடர்பு கொள்ள

1. மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் :

முதல் தளம் , முதன்மை கட்டிடம்
மாவட்ட ஆட்சியரகம்
தர்மபுரி – 636 705
தொலை பேசி : 04342 – 230500
இ – மெயில் : collrdpi(at)nic(dot)in

2. இணையதள தகவல் மேலாளர் :

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்
முதல் தளம் , முதன்மை கட்டிடம்
மாவட்ட ஆட்சியரகம்
தர்மபுரி – 636 705
தொலை பேசி : 04342-230896
இ – மெயில் : drodpi(at)nic(dot)in