மூடு

பேரூராட்சிகள்

பேரூராட்சிகள் மற்றும் தொலைபேசி எண்
வ.எண் பேரூராட்சி பெயர் தொலைபேசி எண்
1 அரூர் 04346-222037
2 கடத்தூர் 04346-265008
3 காரிமங்கலம் 04348-241248
4 பாலக்கோடு 04348-222002
5 பாப்பாரப்பட்டி 04342-248048
6 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 04346-246462
7 பென்னாகரம் 04342-254073
8 மாரண்டஹள்ளி 04348-233355
9 கம்பைநல்லூர் 04346-267460
10 B. மல்லாபுரம் 04346-244437