மூடு

மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் பலவகை தொழில்நுட்பக் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவியர்களுக்கு விலையில்லா மடிக்கணினிகளை வழங்கினார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 04/11/2019

செய்தி வெளியீட்டு எண் :02/நவம்பர் – மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் பலவகை தொழில்நுட்பக் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவியர்களுக்கு விலையில்லா மடிக்கணினிகளை வழங்கினார்.,மேலும் பல..(PDF 32KB)