மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர்கள்

மாவட்ட ஆட்சியர்கள்
வ.எண் அதிகாரியின் பெயர் ஆரம்பம் முடிவு
45 கி.சாந்தி இ.ஆ.ப 16/06/2022 இன்று வரை
44 S.திவ்யதர்ஷினி, இ.ஆ.ப 19/05/2021 15/06/2022
43 S.P.கார்த்திகா இ.ஆ.ப 30/10/2020 18/05/2021
42 சு. மலர்விழி இ.ஆ.ப 26/02/2018 29/10/2020
41 கே.விவேகானந்தன் இ.ஆ.ப 13/08/2017 25/02/2018
40 அ.சங்கர் M.Sc. (பொ) 03/07/2017 12/08/2017
39 கே.விவேகானந்தன் இ.ஆ.ப 07/07/2013 02/07/2017
38 R. லில்லி இ.ஆ.ப 08/06/2011 07/07/2013
37 சு. கணேஷ் (பொ) 03/06/2011 08/06/2011
36 Dr. R. அனந்தகுமார் இ.ஆ.ப 01/10/2010 03/06/2011
35 பெ. அமுதா இ.ஆ.ப 07/11/2007 01/10/2010
34 R. நாகராஜன் (பொ) 20/10/2007 07/11/2007
33 பங்கஜ் குமார் பன்சல் இ.ஆ.ப 08/09/2006 20/10/2007
32 மா. சந்திரசேகரன் இ.ஆ.ப 23/10/2005 08/09/2006
31 சுதீப் ஜெயின் இ.ஆ.ப 21/02/2005 23/10/2005
30 ஆசிஷ் வச்சானி இ.ஆ.ப 02/06/2004 21/02/2005
29 மு.அ.சித்திக் இ.ஆ.ப 15/06/2002 02/06/2004
28 அபூர்வா இ.ஆ.ப 07/06/2001 13/06/2002
27 ராஜேந்திரகுமார் இ.ஆ.ப 26/02/2001 06/06/2001
26 கா.பாலச்சந்திரன் இ.ஆ.ப 05/05/2000 24/02/2001
25 எம்.சாய்குமார் இ.ஆ.ப 01/02/1999 28/04/2000
24 மோகன்பியாரே இ.ஆ.ப 07/06/1996 31/01/1999
23 ந .வாசுதேவன் இ.ஆ.ப 09/08/1993 29/05/1996
22 ஏ தசரதன் இ.ஆ.ப 11/09/1991 08/08/1993
21 நா. முருகன் இ.ஆ.ப 25/03/1991 10/09/1991
20 கா . அலாவுதீன் இ.ஆ.ப 18/10/1989 25/03/1991
19 இரா.இரத்தினசாமி இ.ஆ.ப 05/12/1988 17/10/1989
18 மோகன் வர்கீஸ் சுங்கத் இ.ஆ.ப 27/05/1987 04/12/1988
17 இரா .பாலகிருஷ்ணன் இ.ஆ.ப 02/05/1985 26/05/1987
16 மாதவன் நம்பியார் இ.ஆ.ப 19/11/1984 01/05/1985
15 வி.மணிவண்ணன் இ.ஆ.ப 11/12/1983 18/11/1984
14 எஸ் .பி .இளங்கோவன் இ.ஆ.ப 24/03/1983 10/12/1983
13 எம். எஸ் .ஸ்ரீனிவாசன் இ.ஆ.ப 03/01/1982 22/03/1983
12 அசோக்ஜோஷி இ.ஆ.ப 04/08/1980 02/01/1982
11 ஆர் .பூர்ணலிங்கம் இ.ஆ.ப 21/02/1980 27/07/1980
10 டாக்டர். சத்ரசால் சிங்க் இ.ஆ.ப 05/09/1979 05/02/1980
9 எஸ் .சிவசுப்ரமணியம் இ.ஆ.ப 21/03/1978 03/08/1979
8 ஜி.ரங்காராவ் இ.ஆ.ப 26/04/1977 20/03/1978
7 பி .வி .வெங்கடகிருஷ்ணன் இ.ஆ.ப 23/04/1976 25/04/1977
6 டி.எஸ் .விஜயராகவன் இ.ஆ.ப 01/05/1974 20/04/1976
5 ஆர் .பண்டரிநாதன் இ.ஆ.ப 05/02/1973 30/04/1974
4 ஆர் .பத்மநாபன் இ.ஆ.ப 21/04/1971 04/02/1973
3 பி .சங்கரன் இ.ஆ.ப 10/03/1969 20/04/1971
2 எஸ்.எம்.சுலைமான் இ.ஆ.ப 10/06/1968 09/03/1969
1 ஜி.திருமால் இ.ஆ.ப 02/10/1965 09/06/1968