மூடு

வட்டார ஊராட்சிகள்

வட்டார ஊராட்சிகள் மற்றும் தொலைபேசி எண்
வ.எண் வட்டார ஊராட்சி பெயர் தொலைபேசி எண்
1 தர்மபுரி 04342 – 260796
2 நல்லம்பள்ளி 04342 – 244321
3 பென்னாகரம் 04342 – 255783
4 அரூர் 04346 – 222488
5 மொரப்பூர் 04346 – 263383
6 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 04346 – 246430
7 காரிமங்கலம் 04348 – 241247
8 பாலக்கோடு 04348 – 224204
9 கடத்தூர்
10 ஏரியூர்