மூடு

மாவட்ட நிர்வாகம்

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டி

மாவட்ட நிர்வாகம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் அலைபேசி எண் தொலைபேசி எண் தொலைநகல் எண் முகவரி
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் collrdpi[at]nic[dot]in 9444161000 230500 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் தர்மபுரி - 636 705
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் drodpi[at]nic[dot]in 9445000908 230896 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் தர்மபுரி - 636 705
மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) pagdpi[dot]tn[at]nic[dot]in 9445008135 230886 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் தர்மபுரி - 636 705
தனி உதவியாளர். (கணக்கு) தனி உதவியாளர். (கணக்கு) 7448661162 230215 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் தர்மபுரி - 636 705
மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் iprodpi[at]gmail[dot]com 9498042426 230052 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் தர்மபுரி - 636 705
இணை இயக்குனர் ( விவசாயம்) இணை இயக்குனர் ( விவசாயம்) dpiagri[at]yahool[dot]co[dot]in 9944197174 232225 இணை இயக்குனர் ( விவசாயம்) மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் தர்மபுரி - 636 705
தனி உதவியாளர் (பஞ்சாயத்து வளர்ச்சி) தனி உதவியாளர் (பஞ்சாயத்து வளர்ச்சி) papddharmapuri[at]yahoo[dot]com 7402606939 230001 230873 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் தர்மபுரி - 636 705
தனி உதவியாளர் (சிறு சேமிப்பு) தனி உதவியாளர் (சிறு சேமிப்பு) 9751295561 230091 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் தர்மபுரி - 636 705
தனி உதவியாளர் ( மதிய உணவு ) தனி உதவியாளர் ( மதிய உணவு ) panmpdharmapuri[at]yahoo[dot]co[dot]in 7402606940 230154 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் தர்மபுரி - 636 705
தனி உதவியாளர் ( விவசாயம்) தனி உதவியாளர் ( விவசாயம்) 9443663508 231700 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் தர்மபுரி - 636 705