மூடு

ஓகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி

தர்மபுரியில் இருந்து சுமார் 47 KM தொலைவிலும் , பென்னாகரத்தில் இருந்து 16 KM தொலைவிலும் அமைந்து உள்ளது . ஓகேனக்கல் கடல் மட்டத்தில் இருந்து 1500 அடி உயரத்தில் உள்ளது .ஓகேனக்கல் புகையும் நீர் திவலைகளும் அதன் வெளியை கவர்ந்து இருப்பதால் உருவான பெயர்.

ஒகேனக்கல் அருவி -பரிசல்
View Image ஒகேனக்கல் அருவி -பரிசல்
ஒகேனக்கல் - தொங்கும் பாலம்
View Image ஒகேனக்கல் - தொங்கும் பாலம்