மூடு

தருமபுரி மாவட்டத்திலுள்ள ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் மற்றும் நகராட்சிக்குட்பட்ட பள்ளி சத்துணவு மையங்களில் ஏற்பட்டுள்ள சத்துணவு அமைப்பாளர், சமையலர் மற்றும் சமையல் உதவியாளர் ஆகிய காலிப்பணியிடங்களுக்காண நேரடி நியமன அறிவிப்பு

தருமபுரி மாவட்டத்திலுள்ள ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் மற்றும் நகராட்சிக்குட்பட்ட பள்ளி சத்துணவு மையங்களில் ஏற்பட்டுள்ள சத்துணவு அமைப்பாளர், சமையலர் மற்றும் சமையல் உதவியாளர் ஆகிய காலிப்பணியிடங்களுக்காண நேரடி நியமன அறிவிப்பு
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
தருமபுரி மாவட்டத்திலுள்ள ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் மற்றும் நகராட்சிக்குட்பட்ட பள்ளி சத்துணவு மையங்களில் ஏற்பட்டுள்ள சத்துணவு அமைப்பாளர், சமையலர் மற்றும் சமையல் உதவியாளர் ஆகிய காலிப்பணியிடங்களுக்காண நேரடி நியமன அறிவிப்பு

தருமபுரி மாவட்டத்திலுள்ள ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் மற்றும் நகராட்சிக்குட்பட்ட பள்ளி சத்துணவு மையங்களில் ஏற்பட்டுள்ள சத்துணவு அமைப்பாளர், சமையலர் மற்றும் சமையல் உதவியாளர் ஆகிய காலிப்பணியிடங்களுக்காண நேரடி நியமன அறிவிப்பு.

28/09/2020 08/10/2020 பார்க்க (37 KB) Application Form (459 KB)