மூடு

தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையம் தொகுதி – 2க்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள்

தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையம் தொகுதி – 2க்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையம் தொகுதி – 2க்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள்

தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையத்தால்
அறிவிக்கப்படவுள்ள தொகுதி – 2க்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட
உள்ளது.

23/07/2018 31/08/2018 பார்க்க (21 KB)