மூடு

தருமபுரி மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் அரசு மற்றும் ஒன்றிய தரப்பில் காலியாக உள்ள ஈப்பு ஓட்டுநர் / அலுவலக உதவியாளர்/ இரவுக்காவலர் ஆகிய பணியிடங்களை நிரப்பிட விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

தருமபுரி மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் அரசு மற்றும் ஒன்றிய தரப்பில் காலியாக உள்ள ஈப்பு ஓட்டுநர் / அலுவலக உதவியாளர்/ இரவுக்காவலர் ஆகிய பணியிடங்களை நிரப்பிட விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
தருமபுரி மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் அரசு மற்றும் ஒன்றிய தரப்பில் காலியாக உள்ள ஈப்பு ஓட்டுநர் / அலுவலக உதவியாளர்/ இரவுக்காவலர் ஆகிய பணியிடங்களை நிரப்பிட விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

அரசு தரப்பு காலிப்பணியிட அறிவிப்புகள் :

1.ஓட்டுநர் காலிப்பணியிட அறிவிப்பு : அறிவிப்பு

2.அலுவலக உதவியாளர் காலிப்பணியிட அறிவிப்பு : அறிவிப்பு

3.இரவுக்காவலர் காலிப்பணியிட அறிவிப்பு : அறிவிப்பு

அரசு தரப்பு காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்பிட விண்ணப்பங்கள் :

1.ஓட்டுநர் பதவிக்கான விண்ணப்பம் : விண்ணப்ப படிவம்

2.அலுவலக உதவியாளர் பதவிக்கான விண்ணப்பம் :விண்ணப்ப படிவம்

3.இரவுக்காவலர் பதவிக்கான விண்ணப்பம் : விண்ணப்ப படிவம்

ஒன்றிய தரப்பு காலிப்பணியிட அறிவிப்புகள் :

1.அலுவலக உதவியாளர் காலிப்பணியிட அறிவிப்பு :அறிவிப்பு

2.இரவுக்காவலர் காலிப்பணியிட அறிவிப்பு : அறிவிப்பு

ஒன்றிய தரப்பு காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்பிட விண்ணப்பங்கள் :

1.அலுவலக உதவியாளர் பதவிக்கான விண்ணப்பம் :விண்ணப்ப படிவம்

2.இரவுக்காவலர் பதவிக்கான விண்ணப்பம் : விண்ணப்ப படிவம்

18/11/2019 29/11/2019 பார்க்க (50 KB)