மூடு

பொதுமக்கள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் ஒருமுறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக், தூக்கி எறியும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் விற்பனை மற்றும் விநியோகம் செய்தலுக்கான அபராத தொகை அறிவிப்பு.

பொதுமக்கள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் ஒருமுறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக், தூக்கி எறியும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் விற்பனை மற்றும் விநியோகம் செய்தலுக்கான அபராத தொகை அறிவிப்பு.
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
பொதுமக்கள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் ஒருமுறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக், தூக்கி எறியும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் விற்பனை மற்றும் விநியோகம் செய்தலுக்கான அபராத தொகை அறிவிப்பு.

பொதுமக்கள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் ஒருமுறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக், தூக்கி எறியும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் விற்பனை மற்றும் விநியோகம் செய்தலுக்கான அபராத தொகை அறிவிப்பு.

01/07/2019 31/12/2019 பார்க்க (37 KB)