மூடு

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
தமிழ்நாடு பசுமை சாம்பியன் விருது – 2022 அறிவிப்பு

தமிழ்நாடு பசுமை சாம்பியன் விருது – 2022 அறிவிப்பு

09/03/2023 16/04/2023 பார்க்க (344 KB)
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டம் – சமூக தணிக்கை நாள்காட்டி 2022-23

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டம் – சமூக தணிக்கை நாள்காட்டி 2022-23

10/10/2022 24/03/2023 பார்க்க (367 KB)
ஒப்பந்த அடிப்படையில் மருத்துவ அலுவலர், பல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் மற்றும் மாவட்ட தர ஆலோசகர் பதவிக்கான விண்ணப்பம்

ஒப்பந்த அடிப்படையில் மருத்துவ அலுவலர், பல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் மற்றும் மாவட்ட தர ஆலோசகர் பதவிக்கான விண்ணப்பம்

03/02/2023 16/02/2023 பார்க்க (70 KB) Application (96 KB)
தர்மபுரி மாவட்ட மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் செவிலியர்/இடைநிலை சுகாதார பணியாளர் ஆட்சேர்ப்பு

தர்மபுரி மாவட்ட மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் செவிலியர்/இடைநிலை சுகாதார பணியாளர் ஆட்சேர்ப்பு

20/01/2023 27/01/2023 பார்க்க (118 KB) APPLICATION FORM (146 KB)
மீண்டும் மஞ்சப்பை விருது 2022-2023 க்கான பள்ளிகள்,கல்லூரிகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களின் விண்ணப்பத்திற்கான அறிவிப்பு

மீண்டும் மஞ்சப்பை விருது 2022-2023 க்கான பள்ளிகள்,கல்லூரிகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களின் விண்ணப்பத்திற்கான அறிவிப்பு

15/12/2022 24/01/2023 பார்க்க (137 KB) Application Form for Schools (456 KB) Application form for Colleages (356 KB) Application form for Commercial Establishments (456 KB)
தர்மபுரி நகரம் மறு நில அளவை ஒப்புமை தொடர்பு பட்டியல் – வார்டு A

தர்மபுரி நகரம் மறு நில அளவை ஒப்புமை தொடர்பு பட்டியல் – வார்டு A – தமிழ்நாடு மாநில நில அளவை மற்றும் பதிவேடுகள் துறை

18/04/2022 31/12/2022 பார்க்க (6 MB)
தர்மபுரி நகரம் மறு நில அளவை ஒப்புமை தொடர்பு பட்டியல் – வார்டு B

தர்மபுரி நகரம் மறு நில அளவை ஒப்புமை தொடர்பு பட்டியல் – வார்டு B – தமிழ்நாடு மாநில நில அளவை மற்றும் பதிவேடுகள் துறை

18/04/2022 31/12/2022 பார்க்க (9 MB)
தர்மபுரி நகரம் மறு நில அளவை ஒப்புமை தொடர்பு பட்டியல் – வார்டு C

தர்மபுரி நகரம் மறு நில அளவை ஒப்புமை தொடர்பு பட்டியல் – வார்டு C – தமிழ்நாடு மாநில நில அளவை மற்றும் பதிவேடுகள் துறை

18/04/2022 31/12/2022 பார்க்க (4 MB)
தர்மபுரி நகரம் மறு நில அளவை ஒப்புமை தொடர்பு பட்டியல் – வார்டு D

தர்மபுரி நகரம் மறு நில அளவை ஒப்புமை தொடர்பு பட்டியல் – வார்டு D- தமிழ்நாடு மாநில நில அளவை மற்றும் பதிவேடுகள் துறை

18/04/2022 31/12/2022 பார்க்க (8 MB)
சமூக பணியாளர் தற்காலிக பணி

அறிவிப்பு

07/11/2022 21/11/2022 பார்க்க (562 KB)