மூடு

தீயணைப்பு சேவை

ஓகேனக்கல் (மீட்பு நிலையம்)

ஓகேனக்கல் (மீட்பு நிலையம்) தருமபுரி- 9445086343


தொலைபேசி : 04342256415
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnfrs.tn.nic.in/

தீ சேவை (பிரதேச அலுவலர்)

பிரதேச அலுவலர், தர்மபுரி பிரிவு, தர்மபுரி-636701


தொலைபேசி : 04342230100
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnfrs.tn.nic.in

தீயணைப்பு சேவை ( நிலைய அலுவலர் )

நிலைய அலுவலர் தர்மபுரி பிரிவு தர்மபுரி-636701


தொலைபேசி : 04342230100
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnfrs.tn.nic.in

தீயணைப்பு சேவை (உதவி தீயணைப்பு அலுவலர் )

உதவி மாவட்ட அதிகாரி, தர்மபுரி பிரிவு தர்மபுரி-636701


தொலைபேசி : 04342261018
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnfrs.tn.nic.in

தீயணைப்பு சேவை-அரூர்

அரூர் தர்மபுரி - 9445086342


தொலைபேசி : 04346222093
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnfrs.tn.nic.in/

தீயணைப்பு சேவை-தர்மபுரி

தர்மபுரி - 9445086340


தொலைபேசி : 04342230100
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnfrs.tn.nic.in/

தீயணைப்பு சேவை-பாலக்கோடு

தீயணைப்பு சேவை-பாலக்கோடு தர்மபுரி - 9445086365


தொலைபேசி : 04348222101
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnfrs.tn.nic.in/

தீயணைப்பு சேவை-பென்னாகரம்

பென்னாகரம் - 9445086344


தொலைபேசி : 04342255610
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnfrs.tn.nic.in/