மூடு

பள்ளிகள்

டான் மெட்ரிக் மேல் நிலை பள்ளி -தர்மபுரி

டான் மெட்ரிக் மேல் நிலை பள்ளி No:68 எஸ்.வி ரோடு தர்மபுரி -636701


தொலைபேசி : 04342266516
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.dawnshikshalaya.edu.in/

பச்சமுத்து மெட்ரிக் உயர் நிலை பள்ளி – தர்மபுரி

பச்சமுத்து மெட்ரிக் உயர் நிலை பள்ளி , 26-C, சேலம் மெயின் ரோடு , தர்மபுரி -636705


தொலைபேசி : 04342230604
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.pachamuthueducationaltrust.org/

பரம்வீர் பானசிங் மெட்ரிக் பள்ளி – தர்மபுரி

பரம்வீர் பானசிங் மெட்ரிக் பள்ளி ஆட்டுக்காரன்பட்டி , தர்மபுரி - 636809


தொலைபேசி : 04342230604

விஜய் வித்யாலயா ஆண்கள் உயர்நிலை பள்ளி – தர்மபுரி

விஜய் வித்யாலயா ஆண்கள் உயர்நிலை பள்ளி, DNC வளாகம் காந்தி நகர், தர்மபுரி -636701


தொலைபேசி : 04342261166
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.vijayvidyalaya.com/

விஜய் வித்யாலயா பெண்கள் உயர்நிலை பள்ளி – தர்மபுரி

விஜய் வித்யாலயா பெண்கள் உயர்நிலை பள்ளி, DNC வளாகம் காந்தி நகர், தர்மபுரி -636701.


தொலைபேசி : 04342260922
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.vijayvidyalaya.com/

ஸ்ரீ வித்யா மந்திர் மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலை பள்ளி – பாலக்கோடு

ஸ்ரீ வித்யா மந்திர் மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலை பள்ளி, வித்யா நகர், பாலக்கோடு, தர்மபுரி - 636808.


தொலைபேசி : 04342261042