மூடு

லாட்ஜ்

அதியமான் அரண்மனை ஹோட்டல் & லாட்ஜ்

தர்மபுரி, தமிழ்நாடு 636701


தொலைபேசி : 9443865353

எம் கே லாட்ஜ்

காந்திநகர், தர்மபுரி, தமிழ்நாடு 636701


தொலைபேசி : 04342262310

குமரன் லாட்ஜ்

105, தேனவரம் ரோடு, தர்மபுரி - 636701,


தொலைபேசி : 04342262215

தர்மபுரி லாட்ஜ்

சேலம் மெயின் ரோடு, தர்மபுரி, தமிழ்நாடு 636701


தொலைபேசி : 04342261340

விஜய் லாட்ஜ்

நேதாஜி பைபாஸ், தர்மபுரி, தமிழ்நாடு 636701


தொலைபேசி : 04342260199
இணையதள இணைப்புகள் : http://vijaylodge.com

ஸ்ரீ ராம லாட்ஜ்

165/11-M, சேலம் மெயின் ரோடு, தர்மபுரி, தமிழ்நாடு 636701


தொலைபேசி : 04342261641
இணையதள இணைப்புகள் : http://hotelsrirama.com/