மூடு

தமிழ்நாடு பொது விநியோகத் திட்டம்

மின்னணு அட்டை தொடர்பான கீழ்கண்ட சேவைகள் பெற,

  1. உறுப்பினரை சேர்க்க
  2. முகவரி மாற்றம் செய்ய
  3. குடும்பத் தலைவர் மாற்றம் செய்ய
  4. குடும்ப உறுப்பினர் நீக்க
  5. அட்டை ஒப்படைக்க / இரத்து செய்ய
  6. அட்டை தொடர்பான சேவை நிலை அறிய

பார்க்க: https://www.tnpds.gov.in/

மாவட்ட வழங்கல் அலுவலகம் - தர்மபுரி

மாவட்ட வழங்கல் அலுவலகம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், தர்மபுரி.
இடம், இருப்பிடம் : மாவட்ட வழங்கல் அலுவலகம்,இரண்டாம் தளம், முதன்மை கட்டிடம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் | மாநகரம் : தர்மபுரி | அஞ்சல் குறியீட்டு : 636705
தொலைபேசி : 1967 | கைபேசி : 18004255901 | மின்னஞ்சல் : support[at]tnpds[dot]com