மூடு

நில ஆவணங்களை பார்வையிட

  1. நில உரிமை (பட்டா, புலப்படம் / சிட்டா/நகர நில அளவைப் பதிவேடு) விவரங்களை பார்வையிட
  2. அ-பதிவேடு விவரங்களை பார்வையிட
  3. நில உரிமை(பட்டா/சிட்டா) விவரங்களை சரிபார்க்க
  4. அரசு புறம்போக்கு நில விவரம் பார்வையிட

பார்க்க: http://eservices.tn.gov.in/eservicesnew/home.html

நில அளவை பதிவேடுகள் துறை

உதவி இயக்குநர், நில அளவை பதிவேடுகள் துறை, மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், தர்மபுரி - 636705.
இடம், இருப்பிடம் : நில அளவை பதிவேடுகள் துறை, இரண்டாம் தளம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் | மாநகரம் : தர்மபுரி | அஞ்சல் குறியீட்டு : 636705
தொலைபேசி : 04342-230521 | மின்னஞ்சல் : adsurdpi[at]nic[dot]in