மூடு

வருவாய் சான்றுகள் – தற்போதைய விண்ணப்ப நிலை அறிய

வருவாய்த்துறை சான்றிதழ்கள், உதாரணமாக

  1. வருமான சான்றிதழ்
  2. சாதி சான்றிதழ்
  3. பிறப்பிட சான்றிதழ்
  4. முதல் பட்டதாரி சான்றிதழ்

போன்ற அனைத்து வகையான சான்றிதழ்களின் விண்ணப்ப நிலை அறிந்து கொள்ள….

பார்க்க: https://edistricts.tn.gov.in/revenue/status.html

வருவாய் துறை - மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,

வருவாய் துறை, மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், தர்மபுரி - 636705.
இடம், இருப்பிடம் : வருவாய் துறை,முதல் தளம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் | மாநகரம் : சென்னை | அஞ்சல் குறியீட்டு : 600009
தொலைபேசி : 04342-230521 | மின்னஞ்சல் : eservices[at]tn[dot]nic[dot]in