மூடு

இயற்கை / கண்ணுக்கினிய அழகு

வடிகட்டி:
ஒகேனக்கல் அருவி
ஓகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி
வகை இயற்கை / கண்ணுக்கினிய அழகு

தர்மபுரியில் இருந்து சுமார் 47 KM தொலைவிலும் , பென்னாகரத்தில் இருந்து 16 KM தொலைவிலும் அமைந்து உள்ளது . ஓகேனக்கல் கடல் மட்டத்தில் இருந்து 1500…