மூடு

காவல் நிலையம்

காவல் நிலையம்-அ.பள்ளிப்பட்டி

பல்லப்பட்டி, தர்மபுரி, தமிழ்நாடு 636905


தொலைபேசி : 04346251100
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnpolice.gov.in

காவல் நிலையம்-அதியமான்கோட்டை

அதியமான்கோட்டை,தர்மபுரி - 636807


தொலைபேசி : 04342244237
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnpolice.gov.in

காவல் நிலையம்-அரூர்

சேலம் திருப்பத்தூர் சாலை, தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர், தமிழ்நாடு 636903


தொலைபேசி : 04346222034
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnpolice.gov.in

காவல் நிலையம்-இண்டூர்

இண்டூர், தர்மபுரி, தமிழ்நாடு 636803


தொலைபேசி : 04342242478
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnpolice.gov.in

காவல் நிலையம்-ஏரியூர்

எரியூர், தர்மபுரி - 636701


தொலைபேசி : 04342252526
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnpolice.gov.in

காவல் நிலையம்-ஓகேனக்கல்

ஓகேனக்கல்,தர்மபுரி - 636810


தொலைபேசி : 04342256441
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnpolice.gov.in

காவல் நிலையம்-கடத்தூர்

கடத்தூர்,தர்மபுரி - 635303


தொலைபேசி : 04346235333
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnpolice.gov.in

காவல் நிலையம்-கம்பைநல்லூர்

காம்பிநல்லூர் மெயின் ரோடு, தர்மபுரி, தமிழ்நாடு 635202


தொலைபேசி : 04346267230
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnpolice.gov.in

காவல் நிலையம்-காரிமங்கலம்

கரிமங்கலம், தர்மபுரி -635111, தமிழ்நாடு


தொலைபேசி : 04348241226
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnpolice.gov.in

காவல் நிலையம்-கிருஷ்ணாபுரம்

கிருஷ்ணாபுரம், தர்மபுரி - 635202


தொலைபேசி : 04342243363
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnpolice.gov.in