மூடு

காவல் நிலையம்

காவல் நிலையம்-கோட்டபட்டி

கோட்டபட்டி, தர்மபுரி - 636701


தொலைபேசி : 04346258335
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnpolice.gov.in

காவல் நிலையம்-தர்மபுரி

NH 7 ஓசூர் - கிருஷ்ணகிரி சாலை, தர்மபுரி, தமிழ்நாடு 636701


தொலைபேசி : 04342260026
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnpolice.gov.in

காவல் நிலையம்-தொப்பூர்

தொப்பூர், தமிழ்நாடு 636352


தொலைபேசி : 04342246226
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnpolice.gov.in

காவல் நிலையம்-பாப்பாரபட்டி

67/1, பஜார் தெரு, பொலிஸ் காலனி, பாபராபட்டி, தமிழ்நாடு 636809


தொலைபேசி : 04342245230
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnpolice.gov.in

காவல் நிலையம்-பாப்பிரெட்டிப்பட்டி

பாப்பிரட்டிபட்டி சாலை, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, தமிழ்நாடு 636905


தொலைபேசி : 04346246420
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnpolice.gov.in

காவல் நிலையம்-பாலக்கோடு

பாலக்கோடு, தர்மபுரி, தமிழ்நாடு 636808


தொலைபேசி : 04348222100
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnpolice.gov.in

காவல் நிலையம்-பென்னாகரம்

பென்னாகரம், தர்மபுரி - 636810


தொலைபேசி : 04342255641
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnpolice.gov.in

காவல் நிலையம்-பெரும்பாலை

பெரும்பலை, தர்மபுரி, தமிழ்நாடு 636811


தொலைபேசி : 04342251281
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnpolice.gov.in

காவல் நிலையம்-பொம்மிடி

பொம்மிடி- 635301


தொலைபேசி : 04346244460
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnpolice.gov.in

காவல் நிலையம்-மதிகோண்பாளையம்

திருப்பத்தூர் நெடுஞ்சாலை, மதிகோண்பாளையம், தர்மபுரி


தொலைபேசி : 04342260192
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnpolice.gov.in